Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov v obchode Sklep Serowar.pl
https://serowar.pl
("Obchod")

Drahý užívateľ!

Záleží nám na Vašom súkromí a chceme, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili pohodlne. Nižšie preto uvádzame najdôležitejšie informácie o pravidlách spracovania vašich osobných údajov nami a cookies, ktoré náš obchod používa. Tieto informácie boli pripravené s prihliadnutím k GDPR, tz. Obecnému nariadení o ochrane údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV („správca“)

podnikatelia zapísaní v centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti vedených ministrom príslušným pre hospodárstvo a vedenie centrálneho registru a informácií o hospodárskej činnosti:

 1. Edyta Kardaszewicz, NIP 8522400694, REGON number 321268777, pôsobiaca pod názvom SEROWAR EDYTA KARDASZEWICZ - partner v civilnom partnerstve
 2. Jakub Krężel, NIP 8522528052, REGON number 320474150, pôsobiaci pod názvom SEROWAR JAKUB KRĘŻEL - partner v civilnom partnerstve

pôsobiaci v rámci občianskoprávneho partnerstva pod názvom „SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“ so sídlom ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štetín, NIP 8522600157, REGON číslo 321298100 ..

OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMÍ

Pokiaľ máte v úmysle zriadiť užívateľský účet a využívať naše služby, budete požiadaný, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje.
Vaše údaje spracovávame pre nižšie uvedené účely súvisiace s fungovaním obchodu a poskytovaním služieb v ňom ponúkaných („služby“).

Účel spracovania:

V závislosti na tom, čo sa rozhodnete urobiť, môže to byť:

 • Poskytovanie služieb ponúkaných v Obchode
 • Plnenie vašich objednávok
 • Priamy marketing ponúkaných služieb, okrem spravodajcu
 • Zasielanie spravodajcu

Základ pre spracovanie:

 • Kúpna zmluva alebo opatrenia prijatá na základe vašej žiadosti k jej uzavretiu (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR)
 • Právny záväzok, ktorý je pre nás záväzný, napr. V súvislosti s účtovníctvom (čl.6 odst.1 písm. C) GDPR)
 • Zmluva o poskytovaní služieb alebo akcií vykonávaných na Vašu žiadosť, ktorej cieľom je jej uzavretie (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR)
 • Náš oprávnený záujem na spracovávanie údajov za účelom stanovenia, vyšetrovania alebo obrany akýchkoľvek nárokov (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR)
 • Náš oprávnený záujem na priamom marketingu (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR)
 • Náš oprávnený záujem na spracovania údajov pre analytické a štatistické účely (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR) 
 • Náš oprávnený záujem na výskume spokojnosti zákazníkov (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR) 

Poskytnutie údajov:

 • Dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť nutné uzavrieť zmluvu.

Účinok neposkytnutia údajov:

V závislosti na účele, pre ktorý sú údaje poskytované:

 • žiadna možnosť registrácie v Obchodu
 • žiadna možnosť využívať služby Obchodu
 • žiadna možnosť nakupovať v obchode
 • žiadna možnosť prijímať informácie o akciách alebo špeciálnych ponukách ponúkaných v Obchode

OBDOBIE SPRACOVANIA

Vaše údaje budeme spracovávať jedine po dobu, po ktorú budeme mať právny nárok, tj. Do:

 • právna povinnosť, ktorá nás zaväzuje k spracovaniu vašich údajov, nás prestane zaväzovať
 • prestane existovať možnosť zisťovať, vyšetrovať alebo brániť akékoľvek nároky súvisiace so zmluvou uzavretou Obchodom stranami
 • vaše námietka proti spracovaniu vašich osobných údajov bude prijatá - pokiaľ základom pre spracovanie vašich údajov bol oprávnený záujem správcu alebo pokiaľ boli údaje spracované pre priamy marketing

- podľa toho, čo je v danom prípade použiteľné a čo sa stane najneskôr.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Pri spracovaní vašich osobných údajov používame organizačné a technické opatrenia v súlade s platnými zákonmi, vrátane šifrovania spojenia pomocou certifikátu SSL.

VAŠE PRÁVOMOCI

Máte právo požadovať:

 • prístup k Vaším osobným údajom,
 • opraviť ich,
 • odstránenie,
 • obmedzenie spracovania,
 • požadovať prenos údajov inému správcovi,

A:

 • kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov:
  • z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie - spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na základe čl. 6 s 1 lit. f GDPR (tj. o oprávnených záujmoch sledovaných správcom),
  • pokiaľ sú osobné údaje spracovávane pre účely priameho marketingu, v rozsahu, v akom spracovanie súvisí s takým priamym marketingom.

Pokiaľ chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás.

Pokiaľ sa domnievate, že sú vaše údaje spracovávané nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozornom úrade.

COOKIES

Náš obchod, rovnako ako väčšina webových stránok, používa tzv. cookies (cookies). Tieto súbory:

 • sú uložené v pamäti vášho zariadenia (počítač, telefón atď.)
 • umožňujú vám mimo iné využívať všetky funkcie obchodu
 • nemeňte nastavenia svojho zariadenia

Použitím príslušných možností vášho prehliadača môžete kedykoľvek:

 • mazať cookies
 • blokovať používanie cookies v budúcnosti

V tomto obchode sa súbory cookie používajú k nasledujúcim účelom:

 • zapamätaní informácií o vašej relácii
 • štatistický
 • marketing
 • zdieľanie funkcií obchodu

Ak sa chcete dozvedieť, ako spravovať súbory cookie, vrátane toho, ako je v svojom prehliadači deaktivovať, môžete použiť súbor nápovedi prehliadača. Informácie o tejto téme si môžete prečítať stlačením klávesy F1 v prehliadači. Relevantné tipy naviac nájdete na nasledujúcich podstránkach, v závislosti na prehliadači, ktorý používate:

Viac informácií o cookies nájdete na Wikipedii .

VONKAJ3IE SLUŽBY / PRÍJEMCI ÚDAJOV

Používame služby externých subjektov, ktorým môžu byť Vaše údaje prenesené. Nižšie je uvedený zoznam možných príjemcov Vašich údajov:

 • poskytovateľ softwaru potrebný k prevádzke online obchodu
 • subjekt dodávajúci zbožie
 • poskytovateľ platieb
 • účtovná kancelária
 • subjekt poskytujúci poštovný systém
 • subjekt poskytujúci štatistické služby
 • príslušné verejné orgány v rozsahu, v akom je Správca povinný im poskytnúť údaje

KONTAKTUJTE ADMINISTRÁTORA

Chcete uplatniť svoje práva na osobné údaje?

Alebo sa len chcete spýtať na niečo, čo súvisí s našimi zásadami ochrany osobných údajov?

Napíšte na e-mailovou adresu:
sklep@serowar.pl

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium